Kasečių pildymas
Remontas
Garantija
Pakartotiniai užpildyta
kasetė leidžia žymiai
sumažinti spausdinimo
išlaidas.
Atliekame biuro technikos
diagnostiką bei remontą.
Savo klientams suteikiame
patrauklias sąlygas, tokias
kaip nemokama diagnostika
ir remontuojamos technikos
pristatymas į nurodytą vietą
Vilniaus mieste.

Užpildytoms kasetėms
suteikiama garantija nuo
pirmo iki paskutinio lapo.
Suremontuotai technikai
suteikiama 3 mėn. garantija.
Mes siūlome Jums kompleksinę aptarnavimo sistemą, kuri apjungia:
- kasečių pildymą;
- atnaujinimą;
- aptarnavimą;
- biuro technikos remontą;


Suremontuosime bet kokia biuro techniką ir užpildysime kasetes!

Copyright © 2016 by "Privilta"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@privilta.lt